Mitä kuuluu, Puruvesi SwimRun?

Tältä sivulta näet Puruvesi SwimRun -tapahtuman tiedotteet

Puruvesi SwimRunin tiedote 23.12.2021

Puruvesi SwimRunin reitti muuttuu ensi kesäkuussa  

Punkaharjun Puruvedellä kolmena vuonna järjestetty Puruvesi SwimRun -tapahtuma uidaan ja juostaan 18. kesäkuuta suurelta osin uudella reitillä. Vuosina 2019-2021 käytetyn reitin osalta odotetaan ensi kesäksi linnustoselvitystä, minkä jälkeen tulevien vuosien reittiä arvioidaan uudelleen. 
 
Vuodesta 2019 lähtien järjestetyn Puruvesi SwimRunin reitti muuttuu osittain uudeksi. Lähtö ja maali ovat edelleen Matkailutila Naaranlahden pihapiirissä.  
 
Reittimuutoksen taustalla on tarve selvittää, onko kesäkuun puolivälissä järjestettävällä tapahtumalla vaikutuksia lintujen pesintärauhaan Puruveden luonnonsuojelualueella, jonka läpi reitti on aiempina vuosina kulkenut.
 
Reittiluvan alueelle myöntävä Metsähallitus sai aiheeseen liittyneen palautteen viime kesän tapahtuman jälkeen.  
 
—Olemme saaneet tiedon, että alueella tulee tehdä linnustoselvitys. Sillä arvioidaan, voivatko alueen luontoarvot vaarantua tähän asti käytetyllä reitillä, sanoo tapahtumaa järjestävän Matkailutila Naaranlahden Janne Hänninen.  
 
—Olemme kuulleet, että Puruveden linnustoselvitystä on ehdotettu tehtäväksi ensi keväällä tai alkukesästä. Ennen elokuun alkua ei vanhalla reitillä ole luvallista tapahtumaa järjestää. Toteutuuko selvitys, siitä meillä ei ole tietoa. Sillä aikaa, kun odotamme selvitystä ja sen tuloksia, muutamme reittiä aiemmasta.   
 
Uusi reitti osin vanhaa, osin uutta
 
Uusi reitti noudattelee kuuden kilometrin osalta vanhaa reittiä. 
 
—Nyt uintiosuudet pysyttelevät mantereen tuntumassa ja patikkaosuudet ovat myös mantereella, Hänninen sanoo. 
 
Muutosten myötä sarjojen pituudet elävät. Aiemmilta vuosilta tutun Cute/Kuutti-sarjan reitti säilyy ennallaan (kokonaismatka 12,3 km, josta uintia 2,9 km). Tapahtuman toisena sarjana on 24 kilometrin pituinen Norppa, jonka voi kulkea parisarjassa tai yksin. 
 
—Juoksuosuuksilla on luvassa ikihonkien huminaa, suurten kuusten kuiskintaa ja komeita koivikoita, hyvin vaihtelevia ja hienoja metsiä. Pidempi reitti on aiempaa nopeampi, maastossa kuljetaan uria, polkuja ja teitä pitkin. Uintiosuuksilla tapahtuman suola on ”Suomen kirkkain SwimRun” -tunnuslauseemme mukaan Puruveden poikkeuksellisen kirkas vesi, Hänninen sanoo.    
 
Linnustoselvitystä toivotaan ensi kesäksi  
 
Kun tieto linnustoselvitystarpeesta ja vanhan reitin käyttökiellosta tuli lokakuun alussa, järjestäjä on etsinyt uutta mallia tapahtuman järjestämiseen ensi kesäksi. 
 
—Haimme erilaisia reittivaihtoehtoja eri puolille Puruvettä. Nyt esiteltävä reitti on saatu sovittua maanomistajien kanssa joustavasti. Kiitos heille jo tässä vaiheessa - kyläyhteisö on tapahtumassa vahvasti mukana ja kyläläiset ylpeitä Puruveden ja maaseutumaiseman vetovoimasta, Hänninen sanoo.  
 
Hänninen toivoo, että linnustoselvitys saadaan tehtyä jo ensi kesänä. 
 
—Lähdimme muutama vuosi sitten rakentamaan tapahtumaa kirkkaiden luonnonvesien ja upean luonnon varaan. Vastuullisen toiminnan kannalta on oleellista löytää konkreettiset raamit tapahtuman kestävälle kehittämiselle ja edistää paikallisten yritysten, paikallisyhteisöjen ja viranomaisten yhteistyötä. Selvityksen odotamme tuovan lisätietoa ja antavan eväitä alueen luontomatkailun kehittämiseen.  
 
INFO: Puruvesi SwimRun 18.6.2022, Punkaharju 

  • Järjestäjä ja tapahtumakeskus: Matkailutila Naaranlahti, Punkaharju
  • Sarja: Kuutti/Cute 12,3 km (2,9 km uintia)
    • Sopii myös ensimmäiseksi tapahtumaksi lajiin tutustuville
  • Sarja: Norppa/Lake seal, Mono ja Duo noin 24 km (5 km uintia)
    • Sarjaan osallistuvilla hyvä olla lajityypillistä suuntautuneisuutta 
  • Ilmoittautuminen: Avataan 20.1.2022 
  • Avaa alla oleva reittikartta pdf-tiedostona.